MY-C7 Emergency Switch

สวิทซ์ฉุกเฉิน ห้องน้ำคนพิการ รุ่น MY-C7 Emergency Switch ยี่ห้อ OMSIN


สวิทซ์ฉุกเฉินในห้องน้ำ สวิทซ์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิทซ์ มีสวิทซ์สำหรับกดและสายดึงสวิทซ์ มีไฟบอกสถานะการทำงาน ใช้ไฟ 12 โวล์ท และ 24 โวล์ท ใช้กับไฟบ้านได้โดยผ่าน Adaptor สามารถใช้กับระบบเรียกพยาบาลได้

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมายังบริษัท

โทร : 02-965-7701-6, 02-527-3104-5,  086-355-6781

Line : 0863133492 แฟกซ์ : 02-965-7707


Website : www.up-t.com    www.uptech-shop.com    www.alarmthailand.com 


Facebook : www.facebook.com/Uptechshop  


สายด่วน Hotline : 086-355-6781, 081-624-7220

 

 

 

Visitors: 143,507