ห้องน้ำคนพิการ / Emergency switch and corridor light


 • Untitled-2.png
  สวิทซ์ฉุกเฉิน ห้องน้ำคนพิการ รุ่น MY-C3, MY-C4 Emergency Switch ยี่ห้อ OMSIN สวิทซ์ฉุกเฉินในห้องน้ำ สวิทซ์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิทซ์ มีสวิทซ์สำหรับกด...

 • C5.png
  สวิทซ์ฉุกเฉิน ห้องน้ำคนพิการ รุ่น MY-C5 Emergency Switch ยี่ห้อ OMSIN สวิทซ์ฉุกเฉินในห้องน้ำ สวิทซ์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิทซ์ มีสวิทซ์สำหรับกดและสายด...

 • 3.png
  ไซเรน อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง รุ่น KS-FS100A Siren with Strobe ยี่ห้อ OMSIN ใช้ไฟ 12 ~ 24 โวล์ท มีความดังสูงสุด 100 + -5dBที่ 24 โวล์ท ได้มาตรฐาน CE รายละเอียดสินค้าเ...

 • 24.png
  อุปกรณ์แปลงไฟ รุ่นTR24 Adaptor ยี่ห้อ OMSIN อุปกรณ์แปลงไฟ หรือ Adaptor แปลงไฟจาก 220 โวล์ท เป็นไฟ 24 VDC รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมายังบริษัท โทร : 02-965-7...

 • LED-2S,LED-3S.png
  โคมไฟติดหน้าห้อง รุ่นMY-81 Corridor Light ยี่ห้อ Omsin โคมไฟหน้าห้อง ใช้ไฟ 12 VDC เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน คอนโดมีเนียม อาคารพักอาศัย ต่างๆ รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมส...

 • MY-12.jpg
  โคมไฟหน้าห้อง รุ่น MY-12 Corridor Light ยี่ห้อ Omsin โคมไฟสำหรับติดหน้าห้องผู้ป่วย เหมาะสำหรับโรงพยาบาล หน้าห้องผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน อาคารที่พักอาศัย คอนโดมีเนียม รายละเอียดสิน...

 • M20S.png
  อุปกรณ์แปลงไฟ รุ่น M20S Adaptor ยี่ห้อ FUJIW อุปกรณ์แปลงไฟ หรือ Adaptor แปลงไฟจาก 220VAC เป็นไฟ 12VDC รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมายังบริษัท โทร :02-965-77...

 • AH-413.jpg
  โคมไฟติดหน้าห้อง รุ่นAH-413 Remote Indicating Lamp ยี่ห้อ Horing Lih โคมไฟติดหน้าห้อง เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน คอนโดมีเนียม อาคารพักอาศัย ต่างๆ รายละเอียดสินค้าเพ...

 • AH-01313.jpg
  โคมไฟติดหน้าห้อง รุ่นAH-01313 Remote Indicating Lamp ยี่ห้อ Horing Lih โคมไฟติดหน้าห้อง เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน คอนโดมีเนียม อาคารพักอาศัย ต่างๆ รายละเอียดสินค้าเ...

 • OM12.jpg
  โคมไฟหน้าห้อง รุ่น OM12, OM24 Corridor Light ยี่ห้อ Omsinโคมไฟสำหรับติดหน้าห้องผู้ป่วย เหมาะสำหรับโรงพยาบาล หน้าห้องผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน อาคารที่พักอาศัย คอนโดมีเนียม รายล...
Visitors: 26,952