ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Control Panel (FCP)


 • 06.png
  ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 - 10 โซน รุ่น FA-605, FA-610 ยี่ห้อ Cemen Fire Alarm Control Panel ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detector ได้ 25 ตัว แ...

 • 5QA12.png
  ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 - 10 โซน รุ่น 5-QA12, QA12 ยี่ห้อ AIP Fire Alarm Control Panel ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detector ได้ 25 ตัว และ อุ...

 • 33.png
  ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบระบุบตำแหน่งได้ ขนาด 1 - 4 Loopรุ่น QA-16 ยี่ห้อ Cemen ตู้คอนโทรลระบบแอดเดสเซเบิ้ลAddressable Fire Alarm Control Panel มีขนาดตั้งแต่ 1 - 32...

 • 48.png
  ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 1 โซน รุ่น FA-601 ยี่ห้อ Cemen มี Battery ในตัว Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร 1 โซน สา...

 • FA-510-01.png
  บบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 โซนและ 10 โซน รุ่น FA-505, FA-510 ยี่ห้อ Cemen ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ขนาด 5 โซนและ 10 โซน Fire Alarm Control Panel 5 Zo...

 • 21.png
  ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 15 – 80 โซน รุ่น FA-400 Series ยี่ห้อ Cemen ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ขนาด 15 - 80 โซน Fire Alarm Control Panel...

 • 34.png
  ตู้ควบคุมระบบไฟอลาม Fire Alarm Control Panel ขนาด 5 - 10 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 - 80 โซน ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ...

 • 35.png
  ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 4 – 32 โซน รุ่นAH-03312 ยี่ห้อ AIP ตู้คอนโทรล Fire Alarm Control Panel ขนาด 4~32 โซน ใน 1 โซน สามารถต่อกับ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟSmoke Detector...

 • CP-300-500 -01.png
  ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น CP-300 Combination Box ยี่ห้อ Cemen ประกอบด้วย 1. ตู้ มี 2 สี ( สีแดง , สีขาว ) 2. Indicating Lamp AH-9719 3. Fire Alarm Bell AIP-624Bไ...

 • grephic.png
  Graphic Annunciator ตู้กราฟฟิก แสดงแผนผังอาคารเพื่อบอกจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ มี 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ แผ่นกราฟฟิกทำจากแผ่นอลูมิเนียม ใช้กรรมวิธี ANODIZING ลงบนแผ่น ไม่ลอก ไม่ลบ ไม...

 • cl-2100e.png
  ตู้คอนโทรล Fire Alarm Control Panel ขนาด 4~20 โซน รุ่น CL-2100E ยี่ห้อ CL ตู้ควบคุม ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ใน 1 โซน สามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟSmoke Detectorได้ 25 ตัว แ...

 • cp-400..png
  ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น CP-400 Combination Box ยี่ห้อ Cemen ประกอบด้วย 1. ตู้ มี 2 สี ( สีแดง , สีขาว ) 2. Indicating Lamp AH-9719 3. Fire Alarm Bell S-332 ...

 • SFP-10UD.jpg
  ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นSFP-10UDfire alarm control panel ยี่ห้อNOTIFIER มาตรฐาน UL.Listed made in USA ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ SFP-10UD FCP ขนาด10 โซนพร้อมแบตเตอรี...

 • SFP-10UD.jpg
  ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น SEP-5UD fire alarm control panelยี่ห้อNOTIFIER มาตรฐาน UL.Listed made in USA ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้SFP-5UD FCPขนาด5 โซนพร้อมแบตเตอรี่24...

 • AH-03233.jpg
  แผง Display รุ่น AH-03233 Releasing Indicator ยี่ห้อ Horing Lih Releasing Indicator ใช้ร่วมกับตู้คอนโทรลระบบ Multi-Hazard ใช้สำหรับแสดงว่าภายในห้องมีการฉีดสารเคมีและแสดงข้อความเตือ...

 • FA-777,  FA-777S-10.png
  ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ รุ่นFA-777 ขนาด 2-18 Zones Detector / รุ่น FA-777S-10 ขนาด 2-10 Zones Detector ยี่ห้อ Cemen Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุม...

 • FA-777-01.png
  Conventional Fire Alarm Control Panel(ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) รุ่น FA-777ยี่ห้อ CEMEN Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไห...

 • FA-777S-10-01.png
  Conventional Fire Alarm Control Panel(ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) รุ่น FA-777S-10 ยี่ห้อ CEMENFire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพ...

 • FA-777-01.png
  Conventional Fire Alarm Control Panel (ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) รุ่น YA-CP100 ยี่ห้อ AIPFire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไ...

 • FA-777S-10-01.png
  Conventional Fire Alarm Control Panel(ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) ยี่ห้อ AIPFire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารรุ่น ...

 • 5-QA12-01-01.png
  5-QA12 Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ยี่ห้อ CEMENขนาด 5 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detectorและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detector ...

 • QA12-01.png
  Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้) รุ่น QA12 ยี่ห้อ CEMENขนาด 10 - 80 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detectorและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat ...

 • FA-888 ด้านข้าง-01-01.jpg
  Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FA-888(ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) ยี่ห้อ CEMENFire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไห...

 • CP-300-500 -01.png
  Combination Box (ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้) รุ่น CP-500ยี่ห้อ CEMENตู้ มี 2 สี (สีแดง, สีขาว) ประกอบไปด้วย Indicating Lamp รุ่น AH-9719, Fire Alarm Bell รุ่น U-911และ Manual Sta...

 • CP-300-500 With Battery-011-01.png
  Combination Box (ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้) รุ่น CP-300 With Battery ยี่ห้อ CEMENตู้ มี 2 สี (สีแดง, สีขาว) ประกอบไปด้วย Indicating Lamp รุ่น AH-9719, Fire Alarm Bell รุ่น AIP-62...

 • CP-300-500 With Battery-011-01.png
  Combination Box (ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้) รุ่น CP-400 With Battery ยี่ห้อ CEMEN ตู้ มี 2 สี (สีแดง, สีขาว) ประกอบไปด้วย Indicating Lamp รุ่น AH-9719, Fire Alarm Bell รุ่น S-33...

 • CP-300-500 With Battery-011-01.png
  Combination Box (ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้) รุ่น CP-500 With Battery ยี่ห้อ CEMEN ตู้ มี 2 สี (สีแดง, สีขาว) ประกอบไปด้วย Indicating Lamp รุ่น AH-9719, Fire Alarm Bell รุ่น U-91...
Visitors: 145,561