ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Control Panel (FCP)


  • 06.png
    ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 - 10 โซน รุ่น FA-605, FA-610 ยี่ห้อ Cemen Fire Alarm Control Panel ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detector ได้ 25 ตัว แ...

  • 5QA12.png
    ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 - 10 โซน รุ่น 5-QA12, QA12 ยี่ห้อ AIP Fire Alarm Control Panel ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detector ได้ 25 ตัว และ อุ...

  • 33.png
    ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบระบุบตำแหน่งได้ ขนาด 1 - 4 Loopรุ่น QA-16 ยี่ห้อ Cemen ตู้คอนโทรลระบบแอดเดสเซเบิ้ลAddressable Fire Alarm Control Panel มีขนาดตั้งแต่ 1 - 32...

  • 48.png
    ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 1 โซน รุ่น FA-601 ยี่ห้อ Cemen มี Battery ในตัว Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร 1 โซน สา...

  • FA-510-01.png
    ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 โซนและ 10 โซน รุ่น FA-505, FA-510 ยี่ห้อ Cemen ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ขนาด 5 โซนและ 10 โซน Fire Alarm Control...

  • 21.png
    ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 15 – 80 โซน รุ่น FA-400 Series ยี่ห้อ Cemen ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ขนาด 15 - 80 โซน Fire Alarm Control Panel...

  • 34.png
    ตู้ควบคุมระบบไฟอลาม Fire Alarm Control Panel ขนาด 5 - 10 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 5 - 80 โซน ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ...

  • 35.png
    ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 4 – 32 โซน รุ่นAH-03312 ยี่ห้อ AIP ตู้คอนโทรล Fire Alarm Control Panel ขนาด 4~32 โซน ใน 1 โซน สามารถต่อกับ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟSmoke Detector...

  • Untitled-1.png
    ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น CP-300 Combination Box ยี่ห้อ Cemen ประกอบด้วย 1. ตู้ มี 2 สี ( สีแดง , สีขาว ) 2. Indicating Lamp AH-9719 3. Fire Alarm Bell AIP-624Bไ...

  • grephic.png
    Graphic Annunciator ตู้กราฟฟิก แสดงแผนผังอาคารเพื่อบอกจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ มี 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ แผ่นกราฟฟิกทำจากแผ่นอลูมิเนียม ใช้กรรมวิธี ANODIZING ลงบนแผ่น ไม่ลอก ไม่ลบ ไม...

  • cl-2100e.png
    ตู้คอนโทรล Fire Alarm Control Panel ขนาด 4~20 โซน รุ่น CL-2100E ยี่ห้อ CL ตู้ควบคุม ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ใน 1 โซน สามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟSmoke Detectorได้ 25 ตัว แ...

  • cp-400..png
    ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น CP-400 Combination Box ยี่ห้อ Cemen ประกอบด้วย 1. ตู้ มี 2 สี ( สีแดง , สีขาว ) 2. Indicating Lamp AH-9719 3. Fire Alarm Bell S-332 ...

  • HCP-1008E.....png
    ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 8~40 โซน รุ่น HCP-1008E ยี่ห้อ Hochiki ตู้คอนโทรล Fire Alarm Control Panel ใน 1 โซน สามารถต่อกับ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟSmoke Detectorได้ 30 ...

  • hcv-4.png
    ตู้คอนโทรลระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 4~8 โซน รุ่น HCV-4, HCV-8 ยี่ห้อ Hochiki Fire Alarm Control Panel หรือ ตู้ควบคุม ใน 1 โซน สามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟSmoke Detectorไ...

  • FN-4127..png
    ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแอดเดสเซเบิ้ลรุ่น FN-4127 ยี่ห้อ Hochiki ตู้คอนโทรล Addressable Fire Alarm Control Panelสามารถระบุบตำแหน่งได้ ขนาด 1~4 ลูบ ใน 1 ลูบ สามารถระบุต...

  • SFP-10UD.jpg
    ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นSFP-10UDfire alarm control panel ยี่ห้อNOTIFIER มาตรฐาน UL.Listed made in USA ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ SFP-10UD FCP ขนาด10 โซนพร้อมแบตเตอรี...

  • SFP-10UD.jpg
    ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น SEP-5UD fire alarm control panelยี่ห้อNOTIFIER มาตรฐาน UL.Listed made in USA ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้SFP-5UD FCPขนาด5 โซนพร้อมแบตเตอรี่24...

  • ms-2e.jpg
    ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย รุ่นMS-2EFire Alarm Control Panel ยี่ห้อ Fire Lite ตู้คอนโทรลขนาด 2 โซน MS-2EFire Alarm Control Panel (FCP) หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคา...

  • MS4E.jpg
    ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย รุ่นMS-4EFire Alarm Control Panel ยี่ห้อ Fire Lite ตู้คอนโทรลขนาด 4 โซน MS-2EFire Alarm Control Panel (FCP) หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาค...

  • MS-5UDE.jpg
    ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น MS-5UDE fire alarm control panelยี่ห้อFire Lite ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ MS-5UDEFCPขนาด5 โซนพร้อมแบตเตอรี่24VDCเหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก ท...

  • MS-10UDE.jpg
    ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น MS-10UDE fire alarm control panelยี่ห้อFire Lite ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ MS-10UDEFCPขนาด10 โซนพร้อมแบตเตอรี่24VDCเหมาะสำหรับอาคารขนาดเล...

  • QSP-120.jpg
    ตู้คอนโทรลรุ่น QSP-120 Multi-Hazard Suppression Control Panel ยี่ห้อ Horing Lih ตู้ควบคุม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติMulti-Hazard Suppression System ระบบควบคุมการฉีดสารเคมี เช่น FM-200, ...

  • AH-03233.jpg
    แผง Display รุ่น AH-03233 Releasing Indicator ยี่ห้อ Horing Lih Releasing Indicator ใช้ร่วมกับตู้คอนโทรลระบบ Multi-Hazard ใช้สำหรับแสดงว่าภายในห้องมีการฉีดสารเคมีและแสดงข้อความเตือ...

  • FA-777,   FA-777S-10.png
    ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ รุ่นFA-777 ขนาด 2-18 Zones Detector / รุ่น FA-777S-10 ขนาด 2-10 Zones Detector ยี่ห้อ Cemen Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุม...

  • FA-777-01.png
    Conventional Fire Alarm Control Panel(ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) รุ่น FA-777ยี่ห้อ CEMEN Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไห...

  • FA-777S-10-01.png
    Conventional Fire Alarm Control Panel(ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) รุ่น FA-777S-10 ยี่ห้อ CEMENFire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพ...

  • FA-777-01.png
    Conventional Fire Alarm Control Panel (ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) รุ่น YA-CP100 ยี่ห้อ AIPFire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไ...

  • FA-777S-10-01.png
    Conventional Fire Alarm Control Panel(ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร) ยี่ห้อ AIPFire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารรุ่น ...

  • 5-QA12-01-01.png
    5-QA12 Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ยี่ห้อ CEMENขนาด 5 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detectorและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detector ...

  • QA12-01.png
    Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้) รุ่น QA12 ยี่ห้อ CEMENขนาด 10 - 80 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detectorและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat ...
Visitors: 92,825