Emergency Switch

 

Emergency Switch (สวิทซ์ฉุกเฉิน) รุ่น MY-C7 ยี่ห้อ OMSIN

MY-C7 Emergency Switch สวิทซ์ฉุกเฉิน สามารถกด หรือ ดึงสายสวิทซ์ 
เพื่อขอความช่วยเหลือหรือเรียกพยาบาล สวิทซ์กดเรียกสีแดงขนาใหญ่ 
สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดปุ่ม Cancel ใช้กระแสไฟ 12 VDC
หรือ 24 VDC เหมาะสำหรับใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องน้ำผู้พิการ, ห้องน้ำผู้ป่วย สามารถใช้งานควบคู่กับ Siren With Strobe YA81, SS-102, SS-103 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงไซเรนและแสงไฟ เพื่อแจ้งเหตุ

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมายังบริษัท


โทร  :  02-965-7701-6,  02-527-3104-5

Line  :  0863133492      แฟกซ์  :  02-965-7707
Website  :  www.up-t.com    www.alarmthailand.com    www.uptech-shop.com   
Facebook  :  www.facebook.com/Uptechshop 
สายด่วน Hotline  :  086-355-6781, 086-355-6782

 

 

 

 

 

Visitors: 110,765