MY-C6 Sub Station

 

หัวเตียงเรียกพยาบาล Sub Station สามารถกดเรียกที่ Push เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล พร้อมทั้งสามารถ เรียกจากสายกด เพื่อเรียกขอความช่วยเหลือ อุปกรณ์เสริม Call Cord : สายกดเรียกพยาบาล รุ่น C-300

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมายังบริษัท

โทร  :  02-965-7701-6,  02-527-3104-5

Line  :  0863133492      แฟกซ์  :  02-965-7707

Website  :  www.up-t.com  www.uptech-shop.com  www.alarmthailand.com

Facebook  :  www.facebook.com/Uptechshop

สายด่วน Hotline  :   086-355-6781, 081-624-7220

 

 

 

Visitors: 113,450