MS-5UDE Fire Alarm Control Panel

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น MS-5UDE  fire alarm control panel ยี่ห้อ Fire Lite  

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  MS-5UDE FCP  ขนาด 5 โซน พร้อมแบตเตอรี่ 24VDC เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก ที่ต้องการแบ่งเขตการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่เกิน 5 โซน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมายังบริษัท

โทร  :  02-965-7701-6,  02-527-3104-5

Line  :  0863133492      แฟกซ์  :  02-965-7707

Website  :  www.up-t.com  www.uptech-shop.com 

Facebook  :  www.facebook.com/Uptechshop

สายด่วน Hotline  :  086-355-6781, 081-624-7220

 

 

 

 

Visitors: 107,905